Gebruiksvoorwaarden upguide.me en gfs.nu

Om gebruik te kunnen (blijven) maken van de website(s) upguide.me of gfs.nuis is het, volgens de privacywet, verplicht dat we het op juridisch vlak met elkaar eens zijn over een aantal zaken. Daarnaast voelen we het als onze verantwoording je goed te informeren over het gebruik van deze sites.

We hebben ons best gedaan deze voorwaarden zo simpel en helder mogelijk te houden. We gaan je dus niet vermoeien met allerlei ingewikkelde juridische definities, maar we laten hier wel graag weten wat de hoofdlijnen van onze overeenkomst zijn.

1. DEFINITIES
Gebruiker: Dat ben jij, omdat we jou de rechten geven gebruik te maken van:
UpGuide: Dit is de online omgeving waar wij je toegang toe verlenen. Deze is ontwikkeld door:
Improve-IT b.v: Bij de Kamer van Koophandel zijn we geregistreerd onder nummer 34369498.
Je kunt ons mailen via info@upguide.me.
Overeenkomst: Alle afspraken die wij met elkaar maken (zoals deze) en die daar aan gekoppeld zijn.
Oh ja, nog één: Licentienemers: Dit zijn gebruikers die een betaalde UpGuide licentie hebben en deze inzetten om andere gebruikers, zoals jij en ik, al dan niet tegen betaling, te helpen bij hun vooruitgang. Met licentienemers hebben we nog een aparte overeenkomst, omdat wij graag willen dat zij zich ook netjes gedragen.
2. OVEREENKOMST
Onze overeenkomst start op het moment dat jij hiermee akkoord gaat door onderaan het vinkje ‘aan’ te zetten en de pagina op te slaan.
Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze overeenkomst laten we je dit weten, door het gewijzigde document bij het inloggen nogmaals te presenteren.
Jij kan en mag te allen tijde, wanneer jij daarvoor kiest, deze overeenkomst weer beëindigen. Dat kan door je UpGuide Account pagina te verwijderen. Realiseer je alleen wel dat dan ook alle persoonlijke gegevens worden verwijderd.
3. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Zullen we afspreken dat jij niemand anders toegang geeft tot jouw account, want dan breng je ons en jezelf onnodig in de problemen.
Zullen we ook afspreken dat je UpGuide alleen gebruikt voor het doel waarvoor het is gemaakt, namelijk jouw persoonlijke welzijn. Kunnen we ook afspreken dat je de informatie die je op deze site tegenkomt niet zomaar met iedereen deelt? Top!
Mochten jouw persoonlijke inloggegevens per ongeluk bij iemand anders terecht komen, laat ons dit dan onmiddellijk weten, dan kunnen wij de nodige maatregelen nemen om onrechtmatig gebruik te voorkomen.
Kunnen we ook met elkaar afspreken dat als jij merkt dat vertrouwelijke informatie van een andere gebruiker in handen van onbevoegde derden dreigt te komen je dit probeert te voorkomen? En, als het al gebeurd is, ons daarvan ook op de hoogte stelt? Als de betreffende informatie elders ook al openbaar is, dan hoef je het uiteraard niet te melden.
4. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
Wij kunnen helaas geen 100% garantie geven, maar we doen ons stinkende best om UpGuide 24/7 voor je in de lucht te houden. Dit lukt bijna altijd. Alleen moet er soms onderhoud worden gepleegd, vooral om te zorgen dat UpGuide een veilige omgeving blijft. Op die momenten is de virtuele deur even gesloten, maar meestal binnen een uur weer geopend, tenzij er natuurlijk iets gebeurd waar wij helemaal geen vat op hebben.
Soms besluiten we iets te veranderen of iets nieuws toe te voegen. Allemaal met het doel het gebruiksgemak nog verder te vergroten. Ben je het niet met de verandering eens, lees dan bij OVEREENKOMST punt 3 nog eens door.
Wij zouden wel willen, maar kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor schade die iemand heeft door het gebruik van de UpGuide applicatie, tenzij wij er een potje van maken. “Door grove schuld” noemen ze dat in juridische taal. Dan heb je uiteraard het volste recht ons daar op aan te spreken, maar dan moet je beloven dat ook wel snel – laten we afspreken uiterlijk binnen 14 dagen – aan ons te melden, want dan kunnen we mogelijke schade misschien nog beperken.
5. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Zoals ook in ons Privacy reglement staat vermeld, gaan we bloedserieus met je gegevens om en houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met Licentienemers (professionals die UpGuide gebruiken voor hun begeleidingstrajecten) hebben we een Bewerkingsovereenkomst afgesloten, zodat wij er samen van uit mogen gaan dat zij zich ook aan de AVG houden.
6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Wij respecteren het intellectueel eigendom van anderen.
Laten we afspreken dat jij dat ook doet. Dit betekent dat je geen (gedeelten van) teksten, afbeeldingen of andere beschermde werken dupliceert van Impr0ve of diens licentiegevers of toeleveranciers, tenzij (anders dan in deze overeenkomst met elkaar afgesproken) wij daartoe een andere (koop)overeenkomst sluiten.
7. KLACHTEN EN GESCHILLEN
Mocht je, ondanks al onze inspanningen om je zo goed mogelijk te bedienen, toch een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij dan afspreken dat je dit op zo kort mogelijk termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven, via het klachtenformulier bij ons meldt? Dan zullen wij binnen een termijn van 14 dagen reageren en het probleem binnen 4 weken oplossen.
Hebben we een meningsverschil waar we niet uitkomen, dan leggen we dat voor aan de rechter van het Arrondissement van de rechtbank te Haarlem.
Het lijkt ons vanzelfsprekend dat je begrijpt dat op alle rechtsbetrekkingen tussen Impr0ve, Licentienemers en andere gebruikers uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is.
TOT SLOT
Verheugde je je eigenlijk op een stevige juridische tekst of wil je echt alle puntjes op de i lezen? Geen zorgen. We hebben ook een juridische versie van deze algemene voorwaarden opgesteld.