UpGuide Privacybeleid

 

De bouwers van UpGuide doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De werknemers van Impr0ve-IT b.v., de ontwikkelaars van de UpGuide app, houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese GDPR of, in het Nederlands: "de Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG).

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat wij:

 1. Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 2. Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Je, middels jouw akkoord met deze overeenkomst, toestemming vragen om persoonsgegevens, conform de privacywet te mogen verwerken;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

Als Impr0ve-IT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Wie ziet wat

In UpGuide onderscheiden we verschillende privacy niveaus. Hieronder vermelden we wie welke persoonlijke gegevens kan zien:

Relatie Omschrijving Gegevens
Leden

Leden zijn gebruikers van UpGuide waarmee je geen connectie hebt. Zij kunnen daar waar je als lid gepresenteerd bent, zoals in ‘Questions’ uitsluitend jouw ‘Alias’ zien.

Jouw Alias (bestaat uit een code van maximaal 3 tekens)
'Vriend' of andere Relatie Dit is een persoon waarmee je een connectie hebt (tot stand gebracht). Je naam en je foto.
Supervisor Iemand die een werkrelatie heeft met een deelnemer in een project of begeleidingstraject. Je naam en je foto.
Expert Een Expert is iemand die je van advies dient en in UpGuide pas een ‘Relatie’ is op het moment dat er door jou een connectie tot stand is gebracht. Je naam en je foto.
Administrator Iemand die, namens een organisatie, gegevens in UpGuide invoert of aanpast, bijvoorbeeld in het geval van een begeleidingstraject. Je naam, emailadres, geslacht en, indien bekend, je (mobiele) telefoonnummer, woonadres, geboortedatum en de naam van de organisatie waar je aan verbonden bent.
Professional Dit is de persoon die door jou of een administrator is geselecteerd om, middels een ‘traject’, een dienst aan je te leveren en daardoor toegang heeft tot alle voor het uitvoeren van dat traject benodigde gegevens. Je naam, emailadres, geslacht en, indien bekend, (mobiele) telefoonnummer, woonadres, geboortedatum en de naam van de organisatie waar je aan verbonden bent.
Functionaris gegevensbescherming Deze Functionaris gegevensbescherming is een onafhankelijke functionaris die, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is aangesteld de privacy van alle gebruikers in het systeem te bewaken. Enkele 'opgevraagde' persoonlijke gegevens, echter uitsluitend onder toeziend oog van een webmaster.
Webmaster
Systeembeheerder
Een Systeembeheerder (ook wel 'Webmaster' genoemd) is beheerder van het systeem en/of van de servers waar de gegevens zijn opgeslagen. Webmasters zijn professionals die weten hoe zij met gevoelige data om moeten gaan en zijn te allen tijde bij wet verplicht een ‘privacy-garantie-overeenkomst’ af te sluiten met hun opdrachtgever. Alle gegevens

Delen van informatie

Buiten de partijen die betrokken zijn bij de gegevensopslag wordt informatie niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie binnen één organisatie worden gedeeld. Bijvoorbeeld tussen de profesionele begeleider en diens supervisior. Alle partijen en personen waarmee op basis van de uitvoering van projecten of trajecten informatie wordt gedeeld zijn bij wet verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te bewaken.

Hoe gaan wij om met gegevens

Persoonsgegevens worden door Impr0ve-IT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Opslag en verwerking van gegevens in het kader van persoonlijke- en professionele ontwikkelings trajecten
 2. Het verzenden van relevante berichten.
 3. Administratieve doeleinden, zoals facturatie van aangeschafte producten of diensten;

Je kunt jouw persoonlijke gegevens in je profielpagina van Upguide te allen tijde zelf wijzigen of zelfs helemaal verwijderen.
Gegevens worden tot maximaal 7 jaar, nadat je voor het laatst bent ingelogd, bewaard.

Welke gegevens verwerken wij

Om optimaal met je te kunnen communiceren:
 • - Voornamen, tussenvoegsel(s) en Achternaam.
 • - Adres en woonplaats.
 • - Geslacht.
 • - Geboorteplaats + geboortedatum.
 • - (Mobiele) telefoonnummer(s).
 • - Profielfoto.
 • - Emailadres.
 • - Wachtwoord.
 • - Persoonlijke pincode (als je die gebruikt om extra beveiligd in te loggen).
 • - Avatar (bestaande uit 3 tekens), om anoniem te kunnen werken met UpGuide.
 • - De naam en adresgegevens van je werkgever en andere organisaties, die je zelf invoert.
 • - Je functie of beroep.
 • - Je persoonlijke UpGuide ID nummer.
 • - De datum waarop je gegevens in het systeem zijn opgenomen.
In het kader van begeleidingstrajecten en projecten
 • - Door jou ingevoerde informatie over doelen en de voortgang van je persoonlijke ontwikkelingstraject(en).
 • - Data waarop bepaalde gegevens zijn ingevoerd.
 • - De namen en ID nummers van andere UpGuide gebruikers, waarmee je een connectie hebt.
 • - Correspondentie met ander gebruikers (zodat je die altijd kun nalezen).
 • - Het type adres (tijdelijk of vast).
 • - Je woonomstandigheden (indien vereist door een overheidsinstantie).
Experts en Professionals
Gegevens om hen te kunnen matchen aan vragen van andere gebruikers.
 • - Expertisegebied.
 • - Kwalificaties.
 • - Specialisaties.
 • - Profielbeschrijving.
 • - Website.
 • - Social Media adressen.
 • - Regio waarin de expert actief is.

Communicatie

Wanneer je een e-mail- of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we dat bericht bewaren. Soms wordt naar je persoonlijke gegevens gevraagd, maar uitsluitend indien deze voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken of aan een verzoek tegemoet te komen. De voor het leveren van diensten relevante gegevens worden op eigen beveiligde servers van Impr0ve-IT opgeslagen of, in geval van een externe maildienst, zoals Google-mail of Outlook, op die van een externe partij.

Cookies

Cookies, ofwel tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst, zijn strict noodzakelijk voor het functioneren van UpGuide. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Middels de cookies verzamelen wij ook gegevens, met name om het gebruikersgemak te optimaliseren.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies en services, in UpGuide en op andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Social Media

Het kan zijn dat in UpGuide buttons of links staan om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, LinkedIn en andere Sociale Media. Deze links zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken ook gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content

In artikelen en blogs kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de buttons op sociale media maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. UpGuide heeft hier geen controle over.

Aanpassingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact opnemen door een mail te sturen aan info@upguide.me.

 

 

 

UpGuide is powered by Impr0ve-IT.